SecAudit

O firmie

Firma PHU Marek Nadolny oferuje usługę dostosowania firmy do wymogów RODO 2018. 
Jestem audytorem bezpieczeństwa informacji z certyfikatem CISA* oraz posiadam wieloletnie doświadczenie jako Administrator Bezpieczeństwa Informacji. 
W ramach usług:
- audyt wstępny procesów i IT
- przygotowanie dokumentacji RODO
- szkolenie pracowników
- audyty monitorujące przestrzeganie przepisów RODO 
- przejęcie obowiązków inspektora ochrony danych
- audyty bezpieczeństwa informacji wg standardów ISACA

Obszar działania: cała Polska

*1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2010 roku CISA znalazła się na liście certyfikatów uprawniających do prowadzenia kontroli projektów informatycznych i systemów teleinformatycznych.

*2. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, CISA jest certyfikatem uprawniającym do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego w Polsce.

Tulce pod Poznaniem, ul Łąkowa 3
lub
Turek, Plac Sienkiewicza 2